Direktlänk till inlägg 7 april 2009

Från stoltaebbas...

Av Lisbeth - 7 april 2009 07:23

Mr Ronnie Irving, Chairman of the Kennel Club. Foto: Kennel Gazette

Med benäget tillstånd från upphovspersonerna kopieras här ett inlägg på http://www.stoltaebbas.se/stnws.htm Aktuell ras är dansk-svensk gårdshund - men går att översätta till flertalet raser!
Säg inte att jag ska länka till inlägget - vilket kanske hade varit enklare - men det fixar jag inte... Så det blir den gamla hederliga klipp och klistra. Tänkvärt hur som helst:

"Jag var på utbildningskväll med Lars Fält igår. Han berättade bl a om en hundras, Africanis, en ras där Pretoria University, Sydafrika, speciellt vårdar sig om att bevara som den är/var/har varit. Lantbruksuniversitetet där har tagit fram ett speciellt avelsprogram just för att försäkra sig om att behålla differensen, dvs olikheterna inom rastypen...

Är inte just detta signifikansen & charmen med VÅR ras?Den diskussion och de tankar denna kväll väckte kopplade jag märkligt nog till det som pågår just nu med vår ras.Vad händer med rasen om vi likriktar, selekterar urvalet och snävar in avelsbasen än mer?Detta i en ras som redan har en hög (men för uppfödarna!) "dold" inavelskoefficient?Dansk/Svensk gårdshund är en ras där avelsbasen är så mycket snävare än vad SKK:s offentliga Hunddata visar vid beräkning av inavelskoefficient.

Med utgångspunkt från att dessa "dolda" uppgifter om hundarnas släktförhållanden är uppgifter som stadigvarande & kontinuerligt fortlöpande används när klubben ger avelsråd till de som efterfrågar detta ställer jag mig frågan:

- VAD är skälet till & VARFÖR är inte dessa släktskapsuppgifter inom rasen offentliggjorda så att vi uppfödare själva kan använda dessa vid beräkning av inavelskoefficient?

- Varför är vi inte betrodda att hantera detta själva!

- Varför hemlighålls dessa uppgifter - uppgifter som AKTIVT används i klubbens avelsrådsarbete?

Inavelskoefficient är ju en av faktorerna som är av största signifikans för oss uppfödare vid planering av parningar. Detta för att undvika inavelsrelaterade genetiska skador som visar sig i olika dysfunktioner som t ex autoimmuna, njursjukdomar m fl. Sjukdomar som kan vara långt mer allvarliga för hunden, rasen och som skapar ett långt större lidande än vad s k HD-fel gör. Men, kanske även det ligger i en långsiktig planering att beröva oss denna "uppfödardiktatur" som det målande betecknats av en laptop-bloggerska. Kanske det även finns långt gångna planer på att låta parningsplanerande övergå från uppfödarna till någon annan - i likhet med rasens systerland?I militanta tongångar har det agiterats & propagerats för att "seriösa" uppfödare röntgar sina hundar minsann! Punktstatistik ur en viss för målet fördelaktig synvinkel tas fram som propaganda för att HÄLSOPROGRAM MÅSTE införas som en UTVÄG OCH RÄDDNING för rasen. Detta späds på genom BBC:s skräckfilm om extremaveln (!) inför klubbens årsmöte. Ett möte dit många nyborna hundägare var inkallade - naturligtvis blir dessa FÖRFÄRADE av agitationen om en framtida HORISONT AV ICKERÖNTGADE HUNDAR! USCH OCH FY, HÄLSOPROGRAM måste ju vara det ultimata medlet i kampen för en FRISK & SUND GÅRDSHUND!

...men en stabil mentalitet då - behövs inte den i en sund hund?

...feta hundar & förekomsten av hjärtproblem i rasen - lider inte hundarna ENORMT &

    är inte det ett större problem?

...allergier - påverkar & ökar inte det lidande & kostnader i högre grad än HD/AD?För att återvända till HD-problematiken;

- LIDER gårdshundar med avläst HD-fel av sin HD?

- Hur många hundar avlivas varje år pga avläst HD-fel i vår ras?

- Hur många opereras för HD varje år?

- Hur många gårdshundar har påvisbar och begränsad rörelseförmåga p g a avläst HD?En fråga till er som har hundar med avläst HD-fel/eller känner hundar med avläst HD-fel

- LIDER era/dessa hundar och vägrar de att gå eller röra sig?

- Eller är det hundar som FRIVILLIGT & glatt går, springer & tävlar i olika aktiviteter som t ex Agility, rally-lydnad, spårning...?

- Är det någon som känner till/har vetskap om några gårdshundar med avläst gravt HD-fel som tävlar (FRIVILLIGT) upp i hög ålder?

- Finns det någon av er som har kunnat locka en hund med rörelsesmärta från dysfunktion i leder/skelett ATT LEKA, TÄVLA I T EX AGILITY, TRÄNA eller överhuvudtaget RÖRA SIG?Är s k höftledsfel verkligen ett PROBLEM i vår ras?De som hävdar att HÄLSOPROGRAM ÄR DEN RÄTTA VÄGEN att utrota gener som bär på HD-skador måst ju tro sig SÄKERT veta att nedärvningen är högre än miljöpåverkan, eller hur?

Men, om man då ställer sig frågorna;

- Vad är ursprunget till HD?

- Vilken faktor är störst - Arv eller Miljö?

- Är metoden säkerställd?

- Dvs, KAN det vara så att avläsningsresultat påverkas av olika faktorer?

  - Som t ex röntgenmetod?

  - Passar ALLA hundraser för avläsningsMETODEN?

  - Passar någon hundtyp avläsningsMETODEN sämre eller bättre sett till avläsningsresultat?

  - Påverkas röntgenresultatet av röntgenpersonalens utbildning?

  - Påverkas röntgen eller avläsning via personalens praktiska erfarenhet?

  - Finns det påverkan berorende på vilken röntgenutrustning som används,

     t ex apparat, bänk, vagga etc?

  - Sederingspreparat?

  - VEM som avläser?

  - Avläsningsmetod?

  - Veckodag?Kan då METODEN & DIAGNOSEN för HD anses vara VETENSKAPLIGT SÄKERSTÄLLD?OM metoden med HD/AD-röntgen kan anses vara vetenskaplig & därmed säkerställd;

- Hur kan då det finnas t ex avläsningsresultat från SKK med HD C och AD 3, resultat som efter överklagan förvandlats till ett avläsningsresultat av HD B och AD 0...??? Trollas beteckningen avläst HD-fel bort när vissa faktorer ändras?Den FÖRSTA FRÅGA I ALL AVEL man som uppfödare måste ställa sig är;

SKAPAR DET ETT LIDANDE HOS DJURET?

...ELLER ÄR DET/KAN DET VARA själva begreppet vara ett chimärt lidande, dvs är det vår teknik & våra mätmetoder som "skapar" en falsk bild i en avläst dysfunktion?Håkan Karsström, HD/AD-avläsare på SKK & expert/forskare vid SLU, har i en forskningsrapport från studie visat att det är ca 1/3 av som kan härröras till ärftliga faktorer, och 2/3 som kan härröras till miljöfaktorer (uppfödning, foder, hantering) när det gäller HD/AD:- Varför agiteras & hävdas det så hårt & i enkelriktad O-kommunikation om införande av HÄLSOPROGRAM? Ett hälsoprogram som kommer att medföra en selektion och utslagning av SÅ MÅNGA gårdshundar & hela avelslinjer på grund av en metod & diagnos som uppvisar så många osäkra påverkansfaktorer?...OCH detta i en ras som enbart har varit godkänt som ras i ca 20 år?HAR vi RÅD med det?Är det inte så att RAS har sitt ursprung i RIO-konventet om bevarande av biologisk mångfald, och, är inte grundsyftet med RAS att det ska vara ett program för bevarande av rasernas egenskaper mer än bara ett bekämpningsprogram?"Inlägget avslutas med ett numera bevingat citat: ”Breeding dogs, like judging, is an art – not a science. The art should be supported by science, not dominated by it”. KC:s ordförandes ord vid SKK:s generella domarkonferens om den tradition som skapat våra hundraser:

 
ANNONS
 
Ingen bild

Ulf

7 april 2009 10:54

En mycket intressant och läsvärd parallell till diskussionerna kring MH. Jag tycker att Du pekar på hur många diskutabla avgöranden som finns och som många verkar blunda för i en allför fanatisk inställning till en fråga.

 
Lucia Wikmark

Lucia Wikmark

7 april 2009 13:53

Hej Lisbeth,

Efter att ha läst vad du skrivit ovan i HD frågan finns det inte så mycket att tillägga. Ämnet är så att säga uttömt. Men..................

Jag kan inte behålla detta längre för mig själv. Heuvreka! Jag har löst det!

Nobelpriset nästa för Lucia Wikmark för denna banbrytande upptäckt.

Varför röntgar man. Ja, inte är det för att man vill veta resultatet utan man röntgar för att man vill ha ett visst resultat. Får man inte det så röntgar man om för att "få bättre bilder" Precis som man gör när inte körkortsfotot utfaller till belåtenhet eller när man väljer ut de bilder som man skall ha på tackkort m m. Alla vill ju vara till sin fördel.

Och, vad har detta med Nobelpriset att göra? Jo, samtidigt som man får det önskade resultatet av röntgenavläsningen på sin tilltänkta avelshund så har man ändrat på genuppsättningen för den framtida avkomman!

LYSANDE!

Jag vet inte om det förekommit ett sådant genombrott i den medicinska forskningen tidigare. Tänk vad denna upptäckt kan föra med sig i framtiden.

Människor som fått tragiska sjukdomsbesked kan bara göra om testet under andra förutsättningar och vips är kartan ändrad.

I hundvärlden innebär detta att en "defekt" hund som ej bör gå i avel helt plötsligt är ett fullgott avelsmaterial som kan få friska och "sunda" valpar och den seriöse uppfödaren kan friskriva sig . Man har ju gjort allt vad man har kunnat . Fotograferat om och fått litet "bättre" bilder. Fantastiskt. Från kondoleanser, gråt och tandagnisslan till gratulationer, jubel och utannonsering av avelshane. Det händer ”dagligen” i min bekantskapskrets. Även de mest intelligenta, sansade och balanserade människorna har fallit för den enklaste utvägen. Man vill ju så gärna vara med och leka.

Likvärdigt, kanske till och med mer tillförlitligt är sk kliniska test. Med bilder kan man "ljuga" men verkligheten är svår att manipulera. Men detta har du skrivit så utförligt och bra om ovan.

På direkt fråga till vår Hd avläsare Håkan Kasström på SKKs veterinäravdelning om jag gjorde fel mot rasen som inte hd-röntgar min uppfödning svarade denne: "Men du gör ju kliniska test hela tiden på dina hundar"

Det enda skäl, förutom rena kliniska symtom, som han kunde tänka sig var om marknaden krävde det. Dvs trycket från valpköparna blev så stort att det skulle krävas för att få valparna sålda. Inte av några rashygieniska skäl. Där förelåg inte något behov av höftledsröntgen av friska individer i en sund ras.

Men det är klart då måste man kunna utvärdera verkligheten, de kliniska testen, men det kanske man kan kräva av en seriös uppfödare. (Det sista min privata reflexion.)

http://www.vastgotaspets.nu

 
Filosofen

Filosofen

7 april 2009 14:51

Min Bästa Lucia!

Hur vore det om du tog på Dig Dina glasögon innan Du läser något, & även kanske läste l å n g s a m t?
;-)

Det sista är ju svårt för Dig, det vet jag, men försök så kanske du ser att det är en annan författare & en annan ras det gäller - ämnet är inte allas uttömt där, utan istället i högsta grad aktuellt. Bara med den skillnaden att Ni ärade Västgötafolk var ute en hel dekad tidigare...det är därför Du tycker Dig känna igen hjulet! :D

http://www.stoltaebbas.se

 
Ingen bild

Nilla

7 april 2009 15:09

Ja här har jag inget att tillägga, mer än att ni har så rätt så.....

 
Filosofen

Filosofen

7 april 2009 17:12

Läs på;

http://www.minishetland.com/dagbok2009.htm
& gå till; 16 mars 2009

TACK!

http://www.stoltaebbas.se

 
Ingen bild

Nilla

7 april 2009 18:18

Citat
Aktuell ras är dansk-svensk gårdshund - men går att översätta till flertalet raser!
Slut citat

 
Ella

Ella

7 april 2009 23:45

Kan bara hålla med det som sägs i inlägget.
Vad gäller den Dansk/Svensk gårdshund är det av störta vikt att rasklubben sätter sig ner och funderar över hur organisationen i klubben ser ut idag.
Jag skulle önska att medlemmarna i RAS, valphänvisare och avelsrådgivare skulle bestå av gamla uppfödare eller andra personer med mycket god kunskap om rasens historia. Eftersom rasen bara är dokumenterad de 20 senaste åren i SKK är det av yttersta vikt att alla som har kunskap om historien innan knyts till rasklubben.
Dansk/Svensk gårdshund behöver inte statistik och procent från något dataprogram i dagsläget, det som behövs är personer med mycket erfarenhet av DSG avel och som kan stammar och annan ras historia som vi alla behöver få kännedom om för att förstå helheten.// Ella

http://www.minishetland.com

 
Ingen bild

Herta

8 april 2009 06:07

På frågan "Varför agiteras & hävdas det så hårt & i enkelriktad..."

En stor bidragande orsak till hetsen kanske kan vara SKK:s inrättande av Valpförmedling. Med en Objektiv valpförmedling blir ju Rasklubbens valphänvisare av med sin makt.

 
Ingen bild

Alias S & J

8 april 2009 10:18

Märkligt fenomen att det efterfrågas handling, men när handling väl börjar visa sig på diverse ställen - ja då är det ingen av påkallarna som gör sin röst hörd.

I slutna rum och sällskap för inbördes beundran hjälper inte frispråkighet föga! Ska det hända något nån gång så måste man nog ta sig i kragen och våga sätta ner foten. Fler måste visa att det finns ett djupt rotat missnöje med maktmissbruk, subjektivitet och organisation.
Varför använder ni inte möjlgheten att tala om hur det är och vad som tycks från uppfödarhåll?
Om det nu är så många som inte vågar framträda öppet, skriv då för jösse namn under alias! MEN GÖR ER RÖST HÖRD INNAN DET ÄR FÖRSENT!

 
Ingen bild

Uppfödare av Dansk/Svensk Gårdshund

8 april 2009 12:33

Det hemska årsmötet med tillhörande RAS-seminarium har beskrivits i Stolta Ebbas inlägg och i Ellas dagbok. Ett seminarium om RAS utlovades, och så här annonserades det på rasklubbens hemsida;

" Seminarium
Söndagen den 15 mars 2009 klockan 11.00 - 12.30 (innan årsmötet) hålls ett seminarium kring den rasspecifika avelsstrategin RAS). Under detta seminarium fortsätter den pågående diskussionen kring uppföljningen av RAS och planering inför den kommande femårsperioden.

Inbjuden talare är Linda Laikre från Stockholms universitet som är särskild rådgivare till rasklubbens avelsråd. Avelsrådet kommer också att vara på plats och delta i diskussionerna.

Linda Laikre är forskare och lärare vid Stockholms universitet, och medlem av regeringens vetenskapliga råd för biologisk mångfald samt SKK:s RAS-utvecklingsgrupp.

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!"

Det låter väl bra? Men är det det?
Det s k seminariet om RAS som ska avhandla nästa 5-årsperiod gavs hela 1,5 timmas utrymme innan årsmötet.

Seminariet var välplacerat under luchtid - bra planering måste tyvärr tillstås, jag menar, med tanke på alla långväga tillresta medlemmars koncentrationsförmåga när magen börjar kurra.

Dessutom skulle detta seminarium ha sin begränsning i tid, och besvärliga diskussioner skulle ju kunna undvikas då dessa tyvärr skulle av nöden komma att brytas för årsmötets start. Ett utannonserat årsmöte kan ju inte vänta, eller är det inte så?

Det skulle ge uppfödare och medlemmar en chans till dialog där de kunde få tillfälle att avge sina synpunkter. Men, blev det så?
Nej, största tiden upptogs av BBC-skräckfilmen om avartsaveln, en filmvisning som gjorde många medlemmar så förbannade att de gick därifrån.

Det utlolvade fortsatta diskussioner om RAS - men, har det startat några sådana överhuvudtaget? Ingen vet.

Diskussionen som utlovades, ja vart tog den vägen? Den avbröts väl tvärt när den teoretiske genetikern ifrågasatte VEM det var som var GENETIKER, och därmed innehade KUNSKAPEN.

Och genomgången av RAS, den försvann i hanteringen. Ingen som klarade liv- och förnuftet igenom detta årsmöte har någon ihågkomst av någon slik.

 
vicke

vicke

8 april 2009 23:02

Diskution i våran rasklubb var finns den???? eller den finns men är bara vissa priviligerad... Vad vet jag... Jag vet bara att för mig känns det som om RAS och Hälsoprogramet bara går oss vanliga dödliga föbi. Vi erbjuder våra tjänster både hit o dit, men ack om vi får hjälpa till, vad beror det på!!! Är vi obekväma som har en kunskap från det verkliga livet, vi som kanske inte enbart lutar oss mot statistik osv, utan försöker använda våran kunskap som vi ofta fått från andra gammla erfarna uppfödare tillsammans med dagen moderna metoder!!! Eller är man obekväm för att man kanske har en annan åsikt i vissa saker. vad vet jag.//Vicke

http://blogg.kilhults.se

 
Ingen bild

DSG uppfödare

9 april 2009 09:53

Hej!
Ovanstående inlägg kan inte sammanfatta årsmötet bättre!
Det var nog den gräsligaste händelsen i rasklubbens historia.
Och jag har varit med länge och varit på många årsmöten!
Att bjuda in till diskussion, och trycka ner "motståndarna" med kniviga kommentarer i form av olika pinsamheter borde inte förekomma.
Hönsgårdsfasoner var nog rätta ordet.

Motionen om hälsoprogrammet blev godkänd av årsmötet. FINE! Men på osäkra grunder.
Den hade även kunnat bli godkänd på ett schysstare och framförallt mer proffesionellt sätt, inte genom skitsnack i bloggkampanjer, avelspropagande i form av BBC dokumentären, diverse inbördes beundran m.m

En rasklubb borde arbeta för SAMMANHÅLLNING och SAMARBETE uppfödare emellan. Det är väl rasens väl alla strävar efter??
Det kommer alltid att finnas de som vill gå sin egna väg, men låt de göra det!
De har säkert sin anledning att tro på det de vill göra.

Det kom även upp frågor om man bör grunda ett hälsoprogram på en så osäker metod som HD röntgen, det togs upp om att sederingen m.m (ja ni vet allt) kan påverka resultatet..
Svaret blev kort att det fanns inga problem med Hd röntgen resultaten idag, det var bara skrönor.
Jaha då ligger det skrönor ute på skk:s egen hemsida då i form av artiklar om sederingsalternativ m.m

Ja gud. Man blir så trött.
Detta årsmötet känns vid tillbaka blick som ett virvelvind som drog förbi. Rörde upp många känslor och lämnade kvar ett kaos som ingen vara sig kan eller vill rätta till igen..
sorligt på denna underbara ras, denna glada härliga ras som vill alla så väl.
Men vänta!
Brukar man inte säga, sådan herre sådan hund?
Hoppsan!?!?!?!?

 
Ingen bild

AnnaMannaGryn

9 april 2009 20:37

Man blir beklämd när man läser om årsmötet, uppfödare förenen eder! Jag är med, A

 
Filosofena

Filosofena

9 april 2009 22:36

"Beklämd"?
Jaa, det är väl det minsta man kan säga.

Hundsport kom idag. Läste med sorg i hjärtat insändare från Collieuppfödare/älskare.

"I styrelsen sitter mestadels oerfarna...Dessa skall bestämma vad och hur uppfödarna...ska avla."
Kan dessa medlemmar se konsekvenserna av sina beslut? Teveksamt. Vilka erfarenheter ger dem rätten att ta beslut som får så stora konsekvenser för rasens framtid?"

"En klubb skall värna om sina medlemmar, alla ska vara välkomna oavsett intresse...I en monter ska det stå en person som kan prata i positiva ordalag om sin ras, definitivt inte lägga egna värderingar och särintressen i samtal med presumtiva... (valpköpare)!"

"...Hur skall det sluta?
Hur länge kommer vi att orka?
För när personerna bakom en klubb inte längre är neutrala och jobbar demokratiskt då finns det väldigt lite man kan göra. Att försöka rösta på årsmöten för sin sak är detsamma som att stånga sitt huvud blodigt mot en vägg. Där sitter människor som kanske aldrig har ägt en...(D/S Gårdshund)...eller en hund över huvudtaget, och röstar för att man har bett dem att göra det."

ÄR inte detta en exakt beskrivning av hur det går/har gått till i vårt fall?

ÄR det inte dags att alla som knystar i slutna sällskap tar mod till sig och talar om att för rasens skull går vi inte med på det här längre!
Vi finner oss inte i subjektivitet, klubb för inbördes beundran, statistik och teori före genuin uppfödarerfarenhet och kunskap om linjerna!
Finns det verkligen inte fler som önskar objektivitet, etik och saklighet och en vördnad för "tyst" kunskap om rasen?

http://www.stoltaebbas.se

 
Ingen bild

Förundrad

10 april 2009 10:37

Har faschinerat läst alla ovanstående inlägg och vill bidra med mina tankar....

Avläsningstekniken och mätsystemet är baserat på en "normalhund" i storlek schäfer/ golden retriever ungefär.
Visst kan man avläsa små- och jättehundar på samma sätt, men man får kanske sätta andra regler för vilka av hundarna som kan gå i avel. Där normalhunden med en liten avvikande hd-status kan gå i avel, kan den lilla hunden troligen gå i avel med "större avvikelse" eftersom det inte påverkar hunden!

En av de som har röntgat sin lilla hund (storlek typ DG) i Norge skulle inte fortsätta med sina planer med agility på grund av 3:or på höfterna. Hon hade röntgat sin hund av hävd och gammal vana då hon har haft brukshundar tidigare.
Då frågade jag henne om hunden fortfarande gör tjurrus efter katter, står och hoppar vid staketet och hoppar upp och ned i soffor och in i bilen och....
-Jodå, det gör han ju, svarade matte.
-Då tror jag säkert att han kan klättra lite, hoppa över några hinder och lajja på agilityplanen under kontrollerade former!!!
Och det gör han nu! Flera år senare visar han inga symtom på sina sk. felaktiga höfter....

Man måste se till den specifika rasen för att avgöra vad som är HD-problem och vad som bara är ett kvitto/fotografi för hur höftleden ser ut!

Jag skulle ALDRIG röntga mina små hundars höfter i något slags förebyggande syfte. Dom har inte några som helsta problem, men har säkert inte dom vackraste höfterna?!
Jag tror säkert att en stor del av småhundar, om man skulle slänga upp dom på röntgenbordet i en kollektiv scanning, har höfleder som inte gillas på pappret. Men det är ytterst, sällan som någon hund är påverkad av det!

En annan uppfödare hade två tikar på foder. Mamman och dottern, och dom var placerade i samma familj.
Dottern haltade plötsligt en dag och VIPPS så höftledsröntgades hon. -Och för det tog dom mamman med sig också!
Det visade sig att MAMMAN hade HD, medan dottern (som hade börjat paniken med sin haltande gång) bara hade sträckt sig...
Helt plötsligt fick en tik tas ur aveln eftersom man nu hade papper på att hennes HD-status är felaktig UTIFRÅN det gängse måttet.

Farligt, farligt.

Skall man ha nytta av en avläsning på HD så måste man klokt inom rasen sätta gränser för VAD som skall vara diskvalificerande inom rasen.
Fast varför man skall slänga pengar i sjön vet inte jag! ;-)

 
Ingen bild

DSG uppfödare

10 april 2009 11:37

Åh! "Förundrad"
HALLELULEJAA!!!

 
Ingen bild

Herta

10 april 2009 12:16

Nämen nu stava du la galet.
Halleluleå sulle de la va, eller?

 
Ingen bild

DSG uppfödare

10 april 2009 14:23

Var på väg att skriva så galet faktiskt.
Men så roligt ska vi inte ha det här.

 
Ingen bild

Chris

19 april 2009 23:26

Glad att jag har lämnat klubben för RDSG kan bara beklaga att klubben har blivit en klubb för inbörders beundran och inte för rasens bästa.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Lisbeth - 4 februari 2015 10:34


   Vi som  jobbat för tidningen hittar överallt i och utanförorganisationen och har decenniers erfarenhet av faktainsamling ochnyhetsförmedling. Men ack nej! Detta får vi inte ägna oss åt sen de senastetio åren. Medlemmarna kan ju störas i sin rosa...

Av Lisbeth - 26 januari 2015 08:18


    I dagar när pennor höjs mot skyn och millioner manifesterar för yttrandefrihet och pressfrihet, kan man bara konstatera att detta gäller inte den sfär där undertecknad tillbringat större delen av ett yrkesverksamt liv. Journalister är inte v...

Av Lisbeth - 4 november 2014 21:51


  We are in Love and the Love i have for you never change do you know that Love? i feel same here ok.. You are my happiness you always make me feel better I love you more ...

Av Lisbeth - 20 oktober 2014 13:38


    Supreme Champion Yffranes New Moon Rising JW COTY 1 2013 waiting in the wings for judges´decision together wirt Co-owner/Breeder Marina. Yes, "Mandy" was awarded "StockholmsMästare"   His son Yffranes Someone Special aka "Bonney" - our l...

Av Lisbeth - 1 oktober 2014 06:13


Our Kits 4 months of age: Yfffranes Someone Special & Yffranes Tommy-Gun     Photo by Kicki Thenberg ...

Presentation


SC Ormeryds Clint Eastwood DSM
& Yours Truly

Fråga mig

17 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11
12
13 14 15 16 17 18
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
30
<<< April 2009 >>>

Tidigare år

Senaste inläggen

Sök i bloggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Ulvus - gäst hos verkligheten

Följ bloggen

Följ ☆'emliga armén☆ med Blogkeen
Följ ☆'emliga armén☆ med Bloglovin'

senaste kommentarerna


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se